Informatie over de sprekers

Stacks Image 15

Rianne ten Voorde

Rianne ten Voorde

Rianne ten Voorde begon haar werkzame bestaan als (eind)redacteur van achtereenvolgens kinderboeken, televisieprogramma’s, websites en tijdschriften.

Toen ze 30 was, ging ze theologie studeren, een bachelor aan de CHE en een master aan de VU. Inmiddels werkt ze als voorganger-pionier in Vitamine G en is ze betrokken bij onderzoeksprojecten aan de VU en de Theologische Universiteit Kampen. Deze projecten hebben vrijwel allemaal een link met praktische theologie, missiologie, religiewetenschappen en interreligieuze/-levensbeschouwelijke dialoog.

Rianne draagt ook bij aan de landelijke Leergemeenschap Pionieren van de PKN, waar ze verantwoordelijk is voor het kernthema ‘kerk-zijn ontdekken’.

Enthousiast en gedreven als altijd, heeft ze veel zin in haar deelname aan het Bijbelcafé. In een zowel theoretische als praktische lezing neemt ze u mee in het thema: ‘Eén God, één Schepper, legio godsdiensten. Een actuele visie op interreligieuze dialoog’.


Stacks Image 2

Han Monsees

Han Monsees

Han Monsees is een geboren en getogen Hilversummer. Tijdens zijn studie natuurkunde aan de Universiteit Utrecht maakte hij diverse uitstapjes naar de deeltjesversneller van CERN in Genève. Hij is afgestudeerd op het Quark-Gluon-Plasma, een toestand van materie die vermoed wordt in het zeer jonge heelal en ook in deeltjesversnellers geproduceerd kan worden. Na zijn studie is hij het onderwijs in gegaan, als docent wis- en natuurkunde. Daarbij vergeet hij niet om af en toe verder te kijken dan proefwerken en examens en zijn leerlingen ook wat mee te geven over de rol van wetenschap in de samenleving. Daarnaast is hij jarenlang als ambtsdrager actief geweest in de Diependaalse Kerk.


Stacks Image 2

Willem Nijsse

Willem Nijsse

Willem Nijsse groeide op in Leiderdorp. Hij studeerde theologie in Apeldoorn, Stellenbosch en Amsterdam. Als predikant in opleiding was Willem werkzaam in Voorthuizen en in Amstelveen. Na zijn opleiding is hij in september 2019 in de Diependaalse kerk bevestigd in het ambt van predikant. Hij richt zich hier op de kerntaken van de dominee: het voorgaan in kerkdiensten, het pastorale gesprek, het leiden van studie- en gesprekskringen en het leiding geven aan de gemeente als gemeenschap rondom Jezus Christus. Naast het predikantsschap werkt Willem als docent huiswerkbegeleiding en bijles in Weesp.  


Stacks Image 2

Ds. Aster Abrahamsen

Ds. Aster Abrahamsen (1984)

Studeerde culturele antropologie (BA) en Religie in een pluriforme samenleving (MA) in Utrecht.
Daarna volgde ze de Master Predikant.
Tijdens de studie is ze in Guatemala geweest (afstudeeronderzoek BA naar culturele beelden van Jezus en Maria) en in Kenia (afstudeeronderzoek MA naar hoe kerk en ziekenhuis elkaar kunnen versterken in het verspreiden en aan de man brengen van HIV remmers).

Na haar studie heeft ze een aantal maanden ontwikkelingshulp gedaan in Sankhu, Nepal, in een ecologisch weeshuis.

In 2013 werd ze predikant in Tienhoven (bij Maarssen).

Sinds september 2019 is ze verbonden aan de PgH Hilversum en dan in het bijzonder aan de Bethlehemkerk als predikant.


Stacks Image 3

Erik van Halsema

Erik van Halsema

Studeerde theologie in Amsterdam en deed aanvullende studies in semitische talen en antieke retorica. Werkte bij de Stichting Philadelphia en als onderzoeker en docent bij de sectie Nieuwe Testament van de theologische faculteit van de VU.

Is sinds 1999 verbonden aan de Protestantse Gemeente Hilversum, eerst bij de wijkgemeente Bethlehemkerk, sinds 2017 bij de wijkgemeente Morgenster.

Is qua zangstem tenor, qua instrument bas. Houdt zich graag bezig met kerkmuziek en religieuze kunst.

Is zeer geboeid door de vraag hoe het evangelieverhaal in onze tijd tot spreken kan komen, en volgt daarom op dit moment ook de missionaire specialisatie van de PKN.


Schreef samen met o.a. Tom Mikkers een bundel over bijbelse figuren onder de titel 'Allemaal mannen'.

Allemaal mannen
21 bijbelse portretten
Nederlandse theologen portretteren toegankelijk en inspirerend 20 mooie, wispelturige, machtige of wijze mannen uit de Bijbel, onder wie Simson, Petrus, Pontius Pilatus en Job. Bij iedere bijdrage is een kunstafbeelding te zien. Het boek verschijnt bij de tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel' in museum Catharijne Convent (februari t/m augustus 2014).
Met cd!
Nederlands Hardcover 9789089120762 Druk: 1 april 2014 140 pagina's

hier te koop.
Stacks Image 301_34

Stacks Image 2

Kaj ten Voorde

Kaj ten Voorde

Kaj ten Voorde (1981) is theoloog (bachelor CHE), voorganger in geloofsgemeenschap Vitamine G, LEGO SERIOUS PLAY-facilitator en daarnaast werkzaam als ZZP-er in de informatietechnologie (informatica was zijn eerste studie).

Zijn eindeloze interesse gaat uit naar de persoon van Jezus, naar de Bijbel en de wisselwerking tussen christelijk geloof en hedendaagse cultuur en denkwereld.

'Waar is God gebleven?' luidt de titel van de lezing die Kaj dit jaar geeft in het Bijbelcafé. Een thema waar hij zich graag mee bezighoudt en u ook graag in meeneemt.


Stacks Image 3

Jurjen Zeilstra

Jurjen Zeilstra

Jurjen Zeilstra (1961)

Studeerde geschiedenis in de theologie in Utrecht, promoveerde in 1995 te Utrecht op het proefschrift European Unity in Ecumenical Thinking, 1937-1948, Zoetermeer 1995.
Hij was werkzaam in het onderwijs als docent geschiedenis, als docent kerkgeschiedenis aan het Nederlands Bijbel Instituut en als Hervormd predikant te Austerlitz.
Sinds 1993 predikant te Hilversum, vandaag werkzaam in de Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk.
Hij is vrijwel dagelijks met de bijbel bezig, niet alleen binnen, maar als het kan ook buiten de kerk.

Jurjen is als historicus in 2018 gepromoveerd bij de vakgroep religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op de biografie over Dr. W.A. Visser ’t Hooft: Visser ’t Hooft (1900-1985), een leven voor de oecumene. Engelse en Duits vertalingen van dit boek verschijnen voorjaar 2020.

Jurjen is als vaste predikant-adviseur vanuit de Protestantse gemeente Hilversum aan het Bijbelcafé verbonden.


Stacks Image 2

Heleen Weimar

Heleen Weimar

Bijbellezen, het liefst samen met anderen, is de passie van Heleen Weimar (1959). Daarnaast is kerkmuziek voor haar een bron van inspiratie en probeert zij in haar werk op allerlei manieren een verbinding te leggen tussen geloof en muziek.

Voordat ze in de Regenboogkerk kwam werken, was Heleen jarenlang geestelijk verzorger in psychogeriatrische verpleeghuizen. Werken met dementerenden heeft nog steeds haar hart.

Momenteel geeft zij in Viore (inloophuis voor mensen met kanker) en daarnaast ook in de Protestantse Gemeente Hilversum de training ‘Schrijven helpt’.


Stacks Image 8

Wim Moehn

Wim Moehn

(1965) is predikant van de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk.

Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Geschiedenis Gereformeerd Protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam.
Zijn onderzoek richt zich op de vroege reformatie in de Nederlanden.