De wereld als schepping

Stacks Image 150Stacks Image 615


tweede avond:
woensdag 7 oktober
door Aster Abrahamsen

Een groen geloof

Er is een wereldwijde klimaatcrisis gaande. Een onvoorstelbaar grote problematiek die niemand geheel kan overzien. In deze roerige tijd zoeken velen naar houvast en naar oplossingen. Hoe nu verder? Wat kunnen we er aan doen om het tij te keren? En: is het allemaal echt zo erg?

Vaak worden dit soort vragen en het denken over de klimaatcrisis gedaan binnen de politiek en de wetenschap. In dit bijbelcafé wil Aster laten zien dat je ook als christen en theoloog hier iets over kunt zeggen. Hoewel er ten tijde van de Bijbel nog geen sprake was van een klimaatcrisis kunnen we toch, met het wereldbeeld wat ons vanuit de bijbel aangereikt wordt, met nieuwe ogen naar de klimaatcrisis kijken. In dit bijbelcafé wordt vanuit o.a. Groene Theologie (Trees van Montfoort) dit wereldbeeld verkend en gaan we bezig met vragen als:

Wat heeft God en geloven met de klimaatcrisis te maken?

Wat houdt een groen geloof in?

Welke handvaten reikt de christelijke traditie aan voor het omgaan met de klimaatcrisis?

Stacks Image p637_n2

Ds. Aster Abrahamsen

Ds. Aster Abrahamsen (1984)

Studeerde culturele antropologie (BA) en Religie in een pluriforme samenleving (MA) in Utrecht.
Daarna volgde ze de Master Predikant.
Tijdens de studie is ze in Guatemala geweest (afstudeeronderzoek BA naar culturele beelden van Jezus en Maria) en in Kenia (afstudeeronderzoek MA naar hoe kerk en ziekenhuis elkaar kunnen versterken in het verspreiden en aan de man brengen van HIV remmers).

Na haar studie heeft ze een aantal maanden ontwikkelingshulp gedaan in Sankhu, Nepal, in een ecologisch weeshuis.

In 2013 werd ze predikant in Tienhoven (bij Maarssen).

Sinds september 2019 is ze verbonden aan de PgH Hilversum en dan in het bijzonder aan de Bethlehemkerk als predikant.


Stacks Image 305

Bijbelcafé 2020-2021, De wereld als schepping

De wereld als schepping te zien spreekt niet vanzelf. Wat bedoelen wij daarmee? In acht thema’s wordt deze vraag uitgewerkt en komen heel verschillende en boeiende visies aan de orde.

De sprekers zijn bijna allen predikant in de Protestantse Gemeente Hilversum en iedere geïnteresseerde is welkom in het Bijbelcafé
In het eerste uur is er een lezing met afbeeldingen, die-in verband met corona- plaatsvindt in de caféhoek van de bibliotheek. In het tweede uur kan aan de hand van stellingen verder worden doorgepraat.

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 3,- (inclusief welkomsdrankje)
Plaats: Openbare bibliotheek, s’-Gravelandseweg 55, Hilversum