De wereld als schepping

Stacks Image 150

Stacks Image 562
(klik voor details)

Darwin
Charles Robert 1883


Eerste avond:
woensdag 23 september
door Jurjen Zeilstra

Charles Darwin en het geloof in de schepping

Er is vanuit de kerk tot in onze tijd enorm gefulmineerd tegen Charles Darwin (1809-1882) en zijn theorie. Darwins ideeën over de ontwikkeling van leven zijn door velen als een rechtstreekse aanval op het christelijk geloof ervaren. Dat is volkomen ten onrechte.

Charles Darwin heeft nooit de kerk aangevallen en juist altijd zijn uiterste best gedaan zich zo weinig mogelijk te mengen in het theologisch debat. Hoewel de onsterfelijkheid van de menselijke ziel door hem betwijfeld werd, had hij geen enkele behoefte om met die overtuiging naar buiten te treden.

Een van de redenen dat hij zolang treuzelde met het publiceren van zijn boek On the Origin of Species (1858), was dat hij zich heel goed realiseerde dat, ook al bedoelde hij het zuiver wetenschappelijk, voor- en tegenstanders van het geloof zijn resultaten als ondermijnend voor geloof en samenleving zouden kunnen opvatten en ermee op de loop zouden gaan. Dat is precies wat er is gebeurd.Stacks Image p590_n3

Jurjen Zeilstra

Jurjen Zeilstra

Jurjen Zeilstra (1961)

Studeerde geschiedenis in de theologie in Utrecht, promoveerde in 1995 te Utrecht op het proefschrift European Unity in Ecumenical Thinking, 1937-1948, Zoetermeer 1995.
Hij was werkzaam in het onderwijs als docent geschiedenis, als docent kerkgeschiedenis aan het Nederlands Bijbel Instituut en als Hervormd predikant te Austerlitz.
Sinds 1993 predikant te Hilversum, vandaag werkzaam in de Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk.
Hij is vrijwel dagelijks met de bijbel bezig, niet alleen binnen, maar als het kan ook buiten de kerk.

Jurjen is als historicus in 2018 gepromoveerd bij de vakgroep religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op de biografie over Dr. W.A. Visser ’t Hooft: Visser ’t Hooft (1900-1985), een leven voor de oecumene. Engelse en Duits vertalingen van dit boek verschijnen voorjaar 2020.

Jurjen is als vaste predikant-adviseur vanuit de Protestantse gemeente Hilversum aan het Bijbelcafé verbonden.

Stacks Image 305

Bijbelcafé 2020-2021, De wereld als schepping

De wereld als schepping te zien spreekt niet vanzelf. Wat bedoelen wij daarmee? In acht thema’s wordt deze vraag uitgewerkt en komen heel verschillende en boeiende visies aan de orde.

De sprekers zijn bijna allen predikant in de Protestantse Gemeente Hilversum en iedere geïnteresseerde is welkom in het Bijbelcafé
In het eerste uur is er een lezing met afbeeldingen, die-in verband met corona- plaatsvindt in de caféhoek van de bibliotheek. In het tweede uur kan aan de hand van stellingen verder worden doorgepraat.

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 3,- (inclusief welkomsdrankje)
Plaats: Openbare bibliotheek, s’-Gravelandseweg 55, Hilversum