Stacks Image 150

De Zoektocht


Wilt u graag via mail geïnformeerd worden over het bijbelcare 2019/2020 dan kunt zich aanmelden voor onze maillijst.
Informatie zal ook worden gepubliceerd op de site van de
Bibliotheek Hilversum en die van de Regenboogkerk


Stacks Image 337

Christus omringd door de symbolen van de vier evangelisten

Evangelisten / von Speyer, Manuscript 1220
Badische Landesbibliothek, Karlsruh

13 maart 2019

Woorden worden een verhaal van leven en dood:
De vier evangeliën

Evangeliën worden heel vaak lukraak door elkaar heen gelezen en gebruikt. Maar ieder evangelie heeft een heel eigen sfeer en een eigen visie op Jezus, een eigen boodschap ook. Ze zeggen echt niet precies hetzelfde. De evangeliën zijn geen biografieën van Jezus zoals wel eens wordt gedacht. Ook is het project eind 19e, begin 20e eeuw om de historische Jezus achter de evangeliën te reconstrueren (Leben Jesu Forschung) ten diepste mislukt, ook al zijn er nog altijd pogingen daartoe (bijv. J.P. Meier, A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, vgl E.P. Sanders). Wij hebben vier door de kerk gecanoniseerde interpretaties van Jezus, wie daarachter terug wil gaat al gauw erg hypothetisch te werk. Als feiten kunnen worden beschouwd:

Opgroeien Nazareth, die, na gedoopt te zijn door Johannes de Doper, optredend als ongeleerd spreker in Galilea, gezag ontwikkelt en door leerlingen wordt vereerd en gevolgd. Deze Jezus komt in conflict met de Joodse autoriteiten, wat zich toespitst na zijn optreden in de tempel, wordt gevangen genomen, veroordeeld door de Joodse Raad en overgedragen aan Pilatus, de Romeinse landvoogd, die hem laat kruisigen. Zijn leerlingen geven het niet op en blijven hem vereren, nu als de opgestane. Zij vormen een aparte Joodse secte, die open staat voor Jezusvolgers uit de heidenen en die na verloop van tijd een eigen leven (in vele varianten) gaat leiden: de kerk, die zich in de ogen van de Romeinen als een Oosterse mysterie cultus ontwikkelt.


Stacks Image 305

aanvang 20.00 uur.
Toegang: euro 3,-

Bibliotheek Hilversum
transparent-2
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum, Nederland
035 6212942

Bijbelcafé 2018-2019: De Zoektocht
(10e seizoen)

Iedere avond een ander eigentijds perspectief op de bijbel: Van zoekende zwervers tot woorden tegen de dood.

Vanaf 3 oktober 2018 wordt er een achttal avonden in de openbare bibliotheek van Hilversum georganiseerd onder de titel: Bijbelcafé.
De avonden worden georganiseerd in samenwerking met de openbare bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55.
 
De opzet van de avonden is even beproefd als vertrouwd. Na een lezing van ca. 1 uur, waarbij lichtbeelden en stellingen worden gepresenteerd, kunst en literaire verbeelding, soms ook muziek en plenaire discussie, is er voor de liefhebbers in de caféhoek van de bibliotheek gelegenheid in kleine groep verder door te praten bij een kopje koffie of een goed glas wijn.

De avonden worden (tenzij ander vermeld) geleid door theoloog en historicus Jurjen Zeilstra.
 
Er is tweemaal een gastspreker: ds. Heleen Weimar over de kracht van het lied
en ds. Erik van Halsema over engelen als ambassadeurs van de allerhoogste.

De bijeenkomsten zijn steeds op woensdag en beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Ook losse avonden kunnen worden bijgewoond, aanmelding is niet nodig.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een kleine bijdrage van 3,- per avond gevraagd.

Locatie: Openbare Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55.